En idrottsförening är i regel en ideell förening och även om syftet med en ideell förening så har dessa både inkomster och utgifter. De största inkomsterna brukar vara medlemsavgifter från föreningens medlemmar och utgifter kan exempelvis vara