Idrottsföreningar kan skicka inkassokrav till icke-betalande medlemmar

En idrottsförening är i regel en ideell förening och även om syftet med en ideell förening så har dessa både inkomster och utgifter. De största inkomsterna brukar vara medlemsavgifter från föreningens medlemmar och utgifter kan exempelvis vara hyra av klubbhus. Medlemmarna i en idrottsföreningen som betalar en medlemsavgift har både rättigheter och skyldigheter gentemot klubben. Som rättighet har de rätten att delta i föreningens verksamhet, men deltagandet kan ske på olika sätt. De har också rätt att ta del av föreningens alla angelägenheter till exempel genom att vara med och ta del av information på årsmöten och även att rösta på årsmöten. Deras skyldigheter som medlem i er föreningen innebär att de måste följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut och de har en skyldighet till att känna till dessa stadgar och bestämmelser. De har också en skyldighet att betala medlemsavgiften och av er förening andra beslutade avgifter.

Skulle en av medlem hoppa över att betala dessa avgifter så har ni möjlighet att utesluta denna person ur föreningen, men ni har också möjlighet att skicka ärendet vidare till inkasso, detta gör ni lättast genom att använda er av ett företag som driver inkassoverksamhet.

Senior adult Caucasian man is golf pro at country club. He is giving private golf lesson to elementary age Hispanic little girl. He is teaching student how to line up golf ball with putter on green course.

Det kan vara en stor ekonomisk förlust med stora konsekvenser för er som idrottsförening om många medlemmar väljer att inte betala sin medlemsavgift istället för att aktivt gå ur föreningen och det kan vara svårt att få dem att betala, men erfarenhet säger att får man ett krav från inkasso så är man mer villig att betala en faktura. Om en medlem inte betalar sin avgift och föreningen måste skicka en påminnelse eller inkassokrav via inkassoföretag så har ni rätt att lägga på en avgift för att täcka kostnaderna för det administrativa arbetet som detta är. Den vanligaste vägen att gå för idrottsföreningar är helt enkelt att utesluta medlemmar som inte betalar medlemsavgifter, det brukar oftast vara det enklaste eftersom det oftast handlar om medlemmar som inte längre vill vara med i föreningen med inte aktivt har gått ur.

frontpage