En idrottsförening är en mötesplats för människor i många olika åldrar och från många olika bakgrunder, och det kan göra att det uppstår viss friktion kring hur man bör bete sig mot varandra och i föreningens lokaler.