Ledarutbildningar för dig som är ideellt aktiv i en idrottsförening

Den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd på det ideella ledarskapet. Runt om i Sverige, året runt, i regn och rusk, står de ideella ledarna där och ser till att allt fungerar. Att vara ledare inom idrottsrörelsen kan ibland kännas tufft men framför allt är det roligt. Och som ledare i en idrottsförening har du möjlighet att gå en rad olika utbildningar för att utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Om föreningen som du är ledare i är ansluten till ett specialidrottsförbund som är medlem i Riksidrottsförbundet har du tillgång till SISU Idrottsutbildarnas kurskatalog. Ett specialidrottsförbund är till exempel Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Skyttesportförbundet eller Svenska Racerbåtsförbundet. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund för idrottsrörelsen och finns utplacerade i hela Sverige. Ta kontakt med ditt distriktsidrottsförbund för att se vad som erbjuds där du bor. Det finns 19 distrikt i Sverige. SISU Idrottsutbildarna finns för alla idrotter och fokus ligger på individ och förening.

Tränarutbildning

Att vara tränare inom idrotten innebär att skapa förutsättningar för andra att utmanas och utvecklas inom sin idrott. Inom flera idrotter finns det specifika tränarutbildningar via förbundet. Inom Svenska Handbollsförbundet inleder du till exempel din tränarroll genom att gå utbildningen Framtidens handbollsspelare. Hos SISU Idrottsutbildarna finns det en idrottsövergripande tränarutbildning. Grundtränarutbildningen kan numer göras till stor del på distans. Så oavsett var du befinner dig kan du ta del av de olika stegen i utbildningen genom din telefon med iphone hörlurar eller via din dator. Grundtränarutbildningen ger dig bland annat grundläggande kunskaper i träningslära och ledarskap samt kunskap om hur du skapar en inspirerande idrottsmiljö.

Kurs för dig som är utbildare

Om du är den som håller i utbildningar i din förening är du oerhört viktig. Eller kanske vill du bli den som håller i utbildningarna? För att utbildning ska bli lyckad är ditt sätt att inspirera deltagarna, använda dig av deras idéer och erfarenheter och skapa nyfikenhet viktigt. SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en utbildning för dig som är utbildare. Att vara utbildare är samma sak som att vara kursinstruktör eller kursledare. Det finns en introduktionsutbildning, en grundutbildning och en fortsättningsutbildning.

Utveckla föreningen

Genom SISU Idrottsutbildarna kan ni också utveckla er förening. Er idrottskonsulent på distriktet kan komma ut till er för en processdag där ni kommer fram till vad er förening behöver arbeta med för att utvecklas och bli bättre. Via distriktet kan ni till exempel få hjälp med att ta fram en värdegrund för föreningen, ta fram policyer för en trygg idrottsmiljö eller förbättra er administration. Idrottsrörelsen har satt upp en gemensam strategi mot år 2025, som alla på olika sätt ska arbeta mot. Ni som förening är en oerhört viktig kugge i denna resa och distriktet kan hjälpa er i detta arbete.

frontpage