Roliga aktiviteter för idrottsföreningar

Roliga aktiviteter som gör att människor rör på sig mer är alltid att föredra. Roliga aktiviteter bör också inkludera någon form av teambuilding. En aktivitet som exempelvis femkamp inkluderar automatiskt teambuilding då den försätter lagmedlemmarna i situationer där de måste arbeta tillsammans och vara organiserade för att vinna. Aktiviteter som volleyboll och minigolf är också exempel på billiga och lämpliga aktiviteter som passar idrottsföreningar. Det behöver nödvändigtvis inte vara storslagna aktiviteter, det viktiga är att gruppen utvecklas och har roligt. Det kan också vara bra att kombinera nytta och nöje genom att sälja saker som drar in pengar till idrottsföreningen. Det finns en uppsjö av företag och produkter som riktar in sig på idrottsföreningar. Ett bra tips är att enbart sälja saker för ett företag och arbeta nära företaget för att på så sätt få bättre villkor. Att sälja produkter får medlemmarna i idrottsföreningen att arbeta tillsammans och det ökar känslan av teamwork.

Idrott för skolelever

Idrott i skolan har länge var ett omdebatterat ämne och många hävdar att man måste ha mer idrott i skolan. Det med anledning av att elevernas fysiska kapacitet har minskat och för att aktiviteterna i hemmet inte inkluderar någon fysisk aktivitet. Alarmerande rapporter gör sig gällande att vissa barn inte ens kan utför en kullerbytta eller hoppa på ett ben. När barnen senare börjar på en idrott och kommer ut i föreningslivet så får föreningarna ta ansvaret för att lära dessa barn de mest grundläggande fysiska aktiviteterna. Att addera ytterligare 100 timmar skolgymnastik till elevernas schema skulle kunna förbättra den problematik som finns kring ungdomars fysiska inaktivitet. Man vill alltså ha ett komplement till elevernas inaktiva hemmamiljö som på sikt kommer öka elevernas betyg i andra ämnen då de kommer bli piggare och kunna koncentrera sig bättre. I vissa kommuner har man tagit fram en strategisk handelsplan som ska hjälpa skolorna att införa mer skolidrott och höja den nuvarande kvaliteten. Man vill också involvera idrottsföreningar mer i skolan då man tänker att dessa ska kunna locka eleverna att börja på en sport.

Idrott ska vara roligt

Idrott ska vara roligt och det finns något för alla. bowling är alltid populärt, likaså volleyboll och pingis. De traditionella sporterna som fotboll, kampsport och hockey lockar många men det är inte intressant för alla att investera så mycket tid i en sport. Skolidrotten har här ett ansvar för att introducera eleverna till varför idrott är roligt och varför man måste utföra någon form av fysisk aktivitet. När man låter eleverna testa olika idrotter öppnar man upp dörrar till flera olika inriktningar. Introducerar man även eleverna till flera olika idrottsföreningar så ökar man sannolikheten för att ungdomarna ska hitta något som passar just deras behov. En annan underskattad idrott som också tillåter utövaren att vara i naturen är orientering. Ifall man inte blir introducerad till sporten så är sannolikheten låg att man kommer testa den. Får man dock prova sporten så inser man hur roligt det är och hur många utmaningar sporten utsätter utövaren för. Sammanfattningsvis så får man pröva sig fram tills man hittar rätt.

frontpage