Samverkan inom den lokala bygden

Den som funderar på att starta eget kan redan i ett tidigt skede se över möjligheterna till att samarbeta med andra lokala aktörer. Att inledningsvis bygga upp goda lokala kontakter är nämligen viktigt på många plan. Ett sätt är att samverka på ett aktivt plan med det lokala föreningslivet. Inom idrotten finns många möjligheter att hjälpa till, vilket samtidigt ger nystartade företag en bra start i det lokala näringslivet.

Företagslån och bearbetning av den lokala marknaden

Trots den rådande avfolkningen från glesbygden behöver det inte betyda att den lokala marknaden är nattsvart. Tvärtom finns det fortfarande möjligheter för den som önskar starta en verksamhet med den lokala marknaden som målgrupp. Precis som vid vilken nystart som helst brukar ett stadigt kapital vara ett måste för att komma igång. Finns behov för ett företagslån behöver man inte ens ta sig in till stan utan kan ansöka smidigt på nätet. Läs mer om rätt typ av finansiering på Qred.com för att få en bild av hur ett ett praktiskt företagslån online går till i praktiken. När startkapitalet är på sin plats är det bara att börja bearbeta den lokala marknaden.

I tider har idrotten spelat en viktig roll på glesbygden, men även i städerna. Det är de lokala idrottsföreningarna som bjuder in till folkfest i samband med matcher och sportsliga event. Nystartade verksamheter bör just därför jobba för att bygga upp är en bra relation med det lokala föreningslivet redan inledningsvis. Det brukar inte sällan talas om det motsatta; att det är föreningslivet som drar nytta av näringslivet. Så är det förvisso, men vi ska inte glömma bort vikten för små företagare på mindre orter att göra sig synliga. Att synas i samband med ett lokalt derby kan automatiskt bli en fullträff när det kommer till marknadsföring. Relationen mellan bägge parter är med andra ord ömsesidig. Den lokala entreprenören bör tidigt se fördelarna med att etablera sig i det lokala näringslivet via idrotten.

Samarbete betyder inte alltid pengar

Värt att tänka på är att den här typen av lokal samverkan faktiskt inte alltid behöver innebära någon form av ekonomiskt utbyte. Det kan helt enkelt handla om andra typer av tjänster och gentjänster mellan lokal näringsidkare och idrottsföreningar. Föreningslivet brukar vara snabba på pucken när det kommer till att kontakta nyetablerade verksamheter på orten. Att vända på steken och som företagare vara snabb med att visa ett intresse för den lokala idrottsföreningen brukar vara gynnsamt. Det anses som positivt när en företagare ägnar intresse åt det lokala föreningslivet istället för att söka synlighet på ”större arenor”. Aktörer som snabbt växer sig stora har mycket goodwill att hämta på att fortsätta stötta en lokal idrottsförening. Att låta ett överskott leva vidare i en lokal fotbollsklubb på hemorten är ett exempel på det.

frontpage