Vad är en idrottsförening och hur startas en?

En idrottsförening är i regel ideell förening, vilket betyder att ändamålet med föreningen är ideellt. Den verksamhet som bedrivs, till exempel ungdomsträning, sker också till stor del på frivillig basis.

Ideella föreningar kan delas in i två grupper. Den ena gruppen omfattas av exempelvis fackföreningar, där syftet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressent och föreningar tillhörande denna grupp har inte rätt att bedriva ekonomisk verksamhet som exempelvis försäljning. Den andra gruppen av ideella föreningar är de som har ett annat intresse och om en förening tillhör denna grupp så är det däremot helt okej att ägna sig åt ekonomisk verksamhet. Idrottsföreningar tillhör den senare kategorin, syftet är inte ekonomiskt och därför kan de bedriva ekonomisk verksamhet, som exempelvis försäljning vid matcher eller sälja inträdesbiljetter till matcher.

Ice hockey goalkeeper trying to catch puck in ice hockey stadium.

Det finns egentligen inte fastlagt något minst antal personer som krävs för att bilda en förening, men vanligtvis så sägs det ändå säga att minst 3 personer krävs. När beslutet har tagit om att bilda en förening så bör initiativtagarna annonsera om ett möte för intressenter där ingen får utestängas. På mötet ska en dagordning gås igenom. När samtliga punkter har avverkats och protokoll på detta har skrivits kan föreningen anses som bildad. Bland punkterna finns bland annat med att namn på föreningen ska beslutas och föreningens stadgar ska tas fram, där väljs även vilka som ska ingå in föreningens styrelse.

Vill du få hjälp och råd när en idrottsförening ska bildas så går det bra att vända sig till Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF) och det specialidrottsförbund (SF) som föreningen har tänkt att gå med i. En ideell förening behöver inte registreras eller ha ett organisationsnummer, men för att få vara med i SF så krävs ett organisationsnummer som föreningen får vid registrering. Det är inget krav på att vara med i varken SF eller DF, men det finns stora vinster med att vara det, t.ex. kräver en del kommuner att idrottsföreningen är medlemmar i DF för att få möjlighet till kommunalt bidrag.

frontpage